Gənc ədiblər AYB-ə toplaşıblar

Kənan Novruzov, BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin III kurs tələbəsi Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Kitab qurdu” Klubu və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərkibindəki Gənc Ədiblər Məktəbinin birgə təşkilatçılığı “Oxu, danış və qazan” layihəsi reallaşıb. Yazıçılar...

Yüz illik dünən

Telli Əzizova, Jurnalistika fakültəsi, II kurs Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətçilik tariximizdə silinməz izlər nəqş edib. Cənubi Qafqazın ən gözəl guşələrini köksündə bəsləyən ana yurdumuz ta əzəl gündən bu torpaqlar uğrunda dəfələrlə döyüş meydanına çevrilib. Xalqımızın keçdiyi...

Qəm yükünü özü daşıyan şair…

Qulu Məhərrəmli Adam nədənsə şairləri həmişə cavan təsəvvür edir, onları çox vaxt Lorka, Lermontov, Yesenin, Müşfiq yaşında görür. Məsələn, Ramiz Rövşən ləngərli bir tərzdə 70-i adlayıb keçsə də, çoxlarının təsəvvüründə hələ də 30 yaşına çatmamış...

“Sevdim səni” – Həsənoğludan Pasternakadək

Cahangir Məmmədli Yazıçı, ədəbiyyatşünas, müəllim Pərvini ilk hekayələrindən və ilk kitabından tanımışam. Haçansa bədii sözə bağlı dediyim fikri bu yerdə təkrar etmək istərdim: Mən (nə qədər qəribə görünsə də) bədii əsərin sənətkarlıq ölçüsünü onun elə ilk...

KLASSIK PUBLISISTIKA SƏNƏTKARLIQ MƏKTƏBIDIR

Allahverdi MƏMMƏDLİ Azərbaycan klassik publisistikası öz tematikası, mövzu dairəsilə həmişə maarifçiliyə, xalqın, millətin özünüdərk prosesinin güclənməsinə xidmət etmişdir. Azərbaycanın yaradıcı ziyalıları publisistik sözün gücünü daha çox qiymətləndirmişlər. Əlbəttə, “sözün təsir qüvvəsinin harda güclü olması zənni...

Səlahəddin Xəlilovun hikmət dünyası

Cahangir Məmmədli Yazı masamın üstündə təxminən eyni zaman kəsiyində çap olunmuş, eyni müəllifin eyni mövzuda iki kitabı var. Hər ikisi Səlahəddin Xəlilovundur. Kitablardan birincisi bu yaxınlarda Moskvada nəşr olunub. “Aforizmlər kitabı.Seçilmişlərdən seçmələr” adlanır. İkincisi Bakıda...

Klassik publisistikada milli tərbiyə məsələsi

Aygün Əzimova Bu gün klassik Azərbaycan publi¬ststikası müasirlik baxımından za¬man keçdikcə daha çox önəm kəsb etməyə başlamışdır. Bu pub¬lisistikanın ictimai xarakteri, onun mövzu zənginliyi, toxunduğu problemlər, bu problemlərin şərhi ilə çağdaş dövrümüzün gerçəklikləri arasında bir...

Ziyalı sözünün Aqil Abbas səmimiyyəti

Cahangir MƏMMƏDLİ Mən inanmıram ki, Azərbaycan ictimai mühitində və yəqin ki, bütövlükdə ölkə mühitində Aqil Abbası tanımayan bir adam olsun. Aqil Abbas polifonik - çoxcəhətli, çoxistiqamətli bir El adamıdır. Bu El adamı bir yaradıcı insan kimi...

Nəcəf Nəcəfovun qeyri-adi jurnalist fəaliyyəti

Nəsiman Yaqublu,  tarix elmləri doktoru Bu gün Azərbaycan milli –azadlıq hərəkatının və müstəqil mətbuatımızın əsasını qoyan şəxsiyyətlərdən olan Nəcəf Nəcəfovun doğum günüdür.Bu münasibətlə yeni nəşr etdirdiyim “Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ensiklopediyası” kitabımdan N.Nəcəfovla bağlı məlumatları...

Cümhuriyyət dönəminin ilk hərbi naziri

Qərənfil Dünyaminqızı Milli-mədəni yüksəliş olmadan milli qurtuluş ola bilməz. Milli davanın öndərləri, Azərbaycan məfkurəsini işləyib hazırlayanlar, cümhuriyyətimizin öndərləri bu qurtuluşa sahib olmaq üçün milli istiqlal savaşına qalxdılar. "İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal” deyərək, Vətənin hürriyyəti, istiqlalı...