Yazıçı Sadıq Qarayevlə şagirdlərin yaddaqalan görüşü

Prezident təqaüdçüsü, " Qızıl Kəlmə" mükafatçısı Sadıq Qarayevin "Sahilsiz təzadlar" və "Sahibsiz kölgələr"kitablarının təqdimatı bu dəfə məzun olduğu 5 nömrəli Kimya-Biologiya təmayüllü respublika liseyində oldu. Görüşdə Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçisinin müavini Gülnaz xanım və...

Rənglər dünyası

Vəfa Zahid qızı İnsan şəxsiyyətinin təkmilləşməsində ətraf mühitin təsiri genlə müqayisədə çox böyük hesab olunmasa da, yetərincə var. Bu həm də qarşılıqlı şəkildə baş verir. Xarakterin, dünyagörüşün, insan fəaliyyətinin formalaşmasına ictimaiyyətin təsirindən və müəyyən psixoloji...

“Sevdim səni” – Həsənoğludan Pasternakadək

Cahangir Məmmədli Yazıçı, ədəbiyyatşünas, müəllim Pərvini ilk hekayələrindən və ilk kitabından tanımışam. Haçansa bədii sözə bağlı dediyim fikri bu yerdə təkrar etmək istərdim: Mən (nə qədər qəribə görünsə də) bədii əsərin sənətkarlıq ölçüsünü onun elə ilk...

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Zahid Xəlil

       Leyla Zərbəliyeva Azərbaycan ədəbiyyatının ən mühüm, əsas tərkib hissələrindən birini uşaq ədəbiyyatı təşkil edir. Milli uşaq ədəbiyyatı müstəqil sahəyə çevrilmiş, yarandığı fövrdən bu günə qədər keşməkeşli yollar keçmiş, bəzən inkişaf edərək yüksəlmiş, bəzən...

Böyük yazıçı haqqında dəyərli kitab

Ayaz Musayev Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin  üzvü Bu yaxınlarda Azərbaycanın kitab bazarına məzmun baxımından çox dəyərli, poliqrafiya cəhətindən isə çox möhtəşəm olan “Mirzə İbrahimov” adlı nəşr çıxarılmışdır. Kitabın müəllifi respublikanın tanınmış alim və publisisti, ölkəmizin nüfuzlu...

Qayçı Əllər

Əbdülrəhman Əlili Sizcə, bir film həm əyləncəli, həm fantastik, həm romantik, həm dramatik, həm də nağılvari ola bilərmi? Rejissoru Tim Berton olarsa, təbii ki, bəli! Yayımlanmağından 28 il keçməsinə baxmayaraq, əsla unutmaq istəməyəcəyiniz filmlərdən biri...

"Ozan məclisi”nin sevgi ruhu

Nəsir ƏHMƏDLİ   Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlər sistemində öz siqlətinə, insanın estetik zövqünün formalaşmasındakı yerinə görə söz və musiqi ön sırada dayanır.   Ona görə də musiqi mədəniyyətimizin zənginləşməsi və bu zənginliyin qorunması millətin öhdəsinə düşən ciddi vəzifələr...

Uşaqlığımın idealı

  Qasım Xuluflu, BDU Jurnalistika fakültəsinin I kurs tələbəsi Uşaqlıqdan tarixə böyük marağım olub. Bu sevginin yaranmasında atam mühüm rol oynayıb. O, tez-tez mənə tarixdən və tarixi şəxsiyyətlərdən danışardı. Bir şəxsiyyətdən isə daha çox danışardı. Mən...

Milli ruha bağlı müqəddəs missiya

Cahangir Məmmədli Azərbaycan mətbuatının enişli-yoxuşlu  inkişaf mərhələlərində 1900-cü illər öz məhsuldarlığı, meydana çıxan jurnal və qəzetlərin tipoloji xarakterinin, informasiya siyasətinin, tematikasının zənginliyi ilə xüsusi bir dövr kimi qiymətləndirilir. Bu onillikdə «Molla Nəsrəddin» kimi izi tarixdə...

“Sahibsiz kölgələr” kitabı “Qızıl Kəlmə” Ədəbi Mükafatının qalibləri sırasında

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Rusiya Yazıçılar İttifaqının, Türkiyə ÌLESAM üzvü, "Sahibsiz Kölgələr" romanının müəllifi Sadiq Qurban oglu Qarayev   “Qızıl kəlmə” mükafatına layiq görülüb.   Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 2009-cu ildən etibarən (hər iki ildən bir) yüksək...