O qız

Vəfa Zahidqızı Onu yeni iş yerimdə demək olar ki, hər gün görürdüm. Hər dəfə görəndə nəşəsinin, sevincinin, nurunun ətrafa yayıldığının şahidi olurdum. Maraqlı enerjisi ilə çox insanları özünə cəlb etməyi, gözəlliyi, naz-qəmzəsi ilə yaraşıqlı gəncləri...

Ən böyük dostumuz və düşmənimiz – DİLİMİZDİR…

Rizvan Fikrətoğlu IV kurs tələbəsi “Dil sümüksüzdü, amma sümüyü sındırar” – Atalar sözü. İnsanı digər canlılardan, xüsusən də heyvanlardan fərqləndirən əsas cəhət dilinin təfəkkür, düşüncə... ilə bağlı olmasındadır. Dil vasitəsilə insanlar fikirlərini ifadə edir, düşüncələrini paylaşır, qələm...

Romantizm və Azərbaycan mətbuatı

Sevil HƏSƏNOVA Dünya ədəbiyyatında, incəsənətində, xüsusən də Qərbi Avropada və Rusiyada romantizm bir cərəyan kimi 18-ci yüzilliyin sonları və 19-cu yüzilliyin əvvəllərinə təsadüf edir və Avropada S.Bayron, V.Hüqo, C.Sand kimi sənətkarların əməyi nəticəsində formalaşmışdır. Bir...

Cəlil əfəndiyə…

Ümid Oruc II kurs tələbəsi Salam, Cəlil əfəndi. Sənə bu məktubu Şeyx Nəsrullahın yalançı vədlərinə aludə olanlar şəhərindən yazıram. Adım Ümid, dinim İslam, rolum canlı ölü, əqidəm sağlamdır (deyilənə görə). Son dəfə  “Ölülər” tamaşasına getdikdə səni və...

Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycan ictimai fikrinin böyük nümayəndələrindən biri Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 10 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncam imzalayıb Həmin sərəncama uyğun olaraq Şuşa rayon İcra...

Əli bəy Hüseynzadənin əzab – əziyyətlərinə məlhəm olan qadın

Qərənfil Dünyaminqızı Onu ölümündən sonra Ədhiyə xanım cəmisi 4 il “yaşadı” Rus tənqidçisi və filosofu V.Q.Belinski yazırdı ki qadın həyatın bütün mərhələlərində kişinin xilaskarıdır. Tanrı Əli bəy Hüseynzadənin də qarşısına belə bir xilaskar mələk çıxartdı ki,...

Zaman xəbərsizmi ötdü?

Cahangir Məmmədli Azərbaycan xalqının bir xoşbəxtliyi də ondadır ki, bu millətin qadın övladı bütün məqamlarda zərifliyini, kövrəkliyini, ailəyə, övlada sədaqətini qoruyub saxlayır. Bəlkə də bu yerdə “qoruyub saxlayır” ifadəsi doğru deyil, çünki bu qadın sadaladığımız...

Səlahəddin Xəlilovun hikmət dünyası

Cahangir Məmmədli Yazı masamın üstündə təxminən eyni zaman kəsiyində çap olunmuş, eyni müəllifin eyni mövzuda iki kitabı var. Hər ikisi Səlahəddin Xəlilovundur. Kitablardan birincisi bu yaxınlarda Moskvada nəşr olunub. “Aforizmlər kitabı.Seçilmişlərdən seçmələr” adlanır. İkincisi Bakıda...

Uşaqlığımın idealı

  Qasım Xuluflu, BDU Jurnalistika fakültəsinin I kurs tələbəsi Uşaqlıqdan tarixə böyük marağım olub. Bu sevginin yaranmasında atam mühüm rol oynayıb. O, tez-tez mənə tarixdən və tarixi şəxsiyyətlərdən danışardı. Bir şəxsiyyətdən isə daha çox danışardı. Mən...

Ziyalı sözünün Aqil Abbas səmimiyyəti

Cahangir MƏMMƏDLİ Mən inanmıram ki, Azərbaycan ictimai mühitində və yəqin ki, bütövlükdə ölkə mühitində Aqil Abbası tanımayan bir adam olsun. Aqil Abbas polifonik - çoxcəhətli, çoxistiqamətli bir El adamıdır. Bu El adamı bir yaradıcı insan kimi...