“Övraqi-nəfisə” jurnalı

Gülnar Nəzərova 28 may 1918-ci il Azərbaycan dövlətinin tarixində silinmiz bir izdir. Bu tarix cəmi 23 ay ömür sürmüş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün başlanğıc tarixi idi. 1918-1920-ci illər ərzində həmin dövrün ziyalıları tərəfindən müəyyən maarifçilik...

AXC dövründə mübahisəli tarixi ərazilər

Samir Oruc Jurnalistika fakültəsi, magistrant Azərbaycan torpaqları uzun illərdən bəri işğalçı yürüşlər meydanına çevrilib. Erkən orta əsrlərdə farsların, ardınca ərəblərin hökmranlığı tarixi ərazilərimizin müxtəlif mənşəli, müxtəlif adda dövlətlərin faktiki tərkibində olmasına şərait yaratdı. Lakin bu o...

Ən böyük dostumuz və düşmənimiz – DİLİMİZDİR…

Rizvan Fikrətoğlu IV kurs tələbəsi “Dil sümüksüzdü, amma sümüyü sındırar” – Atalar sözü. İnsanı digər canlılardan, xüsusən də heyvanlardan fərqləndirən əsas cəhət dilinin təfəkkür, düşüncə... ilə bağlı olmasındadır. Dil vasitəsilə insanlar fikirlərini ifadə edir, düşüncələrini paylaşır, qələm...

Yüz illik dünən

Telli Əzizova, Jurnalistika fakültəsi, II kurs Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətçilik tariximizdə silinməz izlər nəqş edib. Cənubi Qafqazın ən gözəl guşələrini köksündə bəsləyən ana yurdumuz ta əzəl gündən bu torpaqlar uğrunda dəfələrlə döyüş meydanına çevrilib. Xalqımızın keçdiyi...

Klassik publisistikada milli tərbiyə məsələsi

Aygün Əzimova Bu gün klassik Azərbaycan publi¬ststikası müasirlik baxımından za¬man keçdikcə daha çox önəm kəsb etməyə başlamışdır. Bu pub¬lisistikanın ictimai xarakteri, onun mövzu zənginliyi, toxunduğu problemlər, bu problemlərin şərhi ilə çağdaş dövrümüzün gerçəklikləri arasında bir...

Ömər Faiq Nemanzadə yaradıcılığında maarifçilik ideyaları

Afaq Sadıqova XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yazıb-yaratmış Azərbaycanın görkəmli ədibi, ictimai-siyasi xadim, mollanəsrəddinçi, istedadlı publisist, Mesxeti türklərinin böyük oğlu Ömər Faiq Nemanzadə 1872-ci ildə Qafqaz Canişinliyi Axıska qəzasının Azqur kəndində doğulub. İlk təhsilini...

Səlahəddin Xəlilovun hikmət dünyası

Cahangir Məmmədli Yazı masamın üstündə təxminən eyni zaman kəsiyində çap olunmuş, eyni müəllifin eyni mövzuda iki kitabı var. Hər ikisi Səlahəddin Xəlilovundur. Kitablardan birincisi bu yaxınlarda Moskvada nəşr olunub. “Aforizmlər kitabı.Seçilmişlərdən seçmələr” adlanır. İkincisi Bakıda...

“Yarımçıq qalmış sevgi”

Qərənfil Dünyaminqızı "Cümhuriyyət xadimlərinin ən böyük tarixi xidməti o idi ki, onlar yurdun şimalında Rusiya işğalından sonrakı dövrdə unutdurulmuş müqəddəs "Azərbaycan” möhürünü xalqa qaytardılar. Bu qayıdış onların həyatını məhv etsə də, amallarını məhv edə bilmədi....

“Tanımaqdan əvvəl tanınmaq lazımdır”-Həsən bəy Ağayev

Qərənfil Dünyaminqızı Həsən bəy Ağayev: "Tanımaqdan əvvəl tanınmaq lazımdır. Bu yolda azəri türkləri çox zəhmət çəkmişlərdi. Biz özümüzü tanımasaydıq təbii bizi tanımazdılar və bugünkü günə qovuşa bilməzdik. Avropa indi gördü ki, azəri türklərinin digər mədəni...

Böyük alimin həyatına cəmisi 15 dəqiqəyə son qoyublar

Qərənfil Dünyaminqızı Hörmətli yazıçımız Manaf Süleymanov "Son bahara çatdıq...” əsərində Ziya Bünyadovun "Qırmızı terror” adlandırdığı repressiya illərini belə səciyyələndirir: "...otuz yeddinci ildə fəhlə-kəndlidən tutmuş komissarlara qədər hamı, xüsusən ziyalılar rahatlığını itirmişdi, nəinki sabaha, heç axşama...