Bilik Fondunun “Gənc Jurnalistlər” Klubunun Lahıc və Basqal ezamiyyəti

Kənan Novruzov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu "Gənc Jurnalistlər" Klubunun üzvü Tələbəsi olduğum doğma məkan - Bakı Dövlət Universitetinin qarşısındayam. Bu dəfə həmişəkindən fərqli olaraq dərsə yox, müqəddəs ali təhsil ocağının qarşısına İsmayıllı rayonuna səfər...

“Öncə söz gəldi”

Aynurə PAŞAYEVA AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sanballı tədqiqatın müəllifi yazı məsuliyyətinin çətinliyini ən çox başlanğıc üzərində yaşayır. Çünki bu məqamda oxucu diqqətini cəlb...

İkili ömrün izləri…

Günel Natiqqızı İki doğum tarixi, iki doğma şəhər, iki qovuşan məkan.. Bakının dar küçələrindən birində-Şamil Əzizbəyov küçəsindəyik.Böyük qara darvazadan Azərbaycana bir "Azərbaycan"qoyub getmiş şəxsiyyətin xatirələrinin əbədiləşdiyi məkana daxil oluruq.Bir vaxtlar notların harmoniyasına qərq olmuş evin indiki...

Qayçı Əllər

Əbdülrəhman Əlili Sizcə, bir film həm əyləncəli, həm fantastik, həm romantik, həm dramatik, həm də nağılvari ola bilərmi? Rejissoru Tim Berton olarsa, təbii ki, bəli! Yayımlanmağından 28 il keçməsinə baxmayaraq, əsla unutmaq istəməyəcəyiniz filmlərdən biri...

“TANRI”mızı itirdik…

Sevda ULUTAU “…hər bir iş 9 ilə-Tanrı ilə birlikdə əla gedərkən, yetim kimi bükülmüş, tək qalmış 8 haradan çıxdı? Biz deyəndə ki, Oğuzların (Azərbaycan, Anadolu-Osmanlıların) bayrağında “8 guşəli ulduz” faciədən xəbər verirmiş, demək yanılmamışıq. Hə,...

Nəcəf Nəcəfovun qeyri-adi jurnalist fəaliyyəti

Nəsiman Yaqublu,  tarix elmləri doktoru Bu gün Azərbaycan milli –azadlıq hərəkatının və müstəqil mətbuatımızın əsasını qoyan şəxsiyyətlərdən olan Nəcəf Nəcəfovun doğum günüdür.Bu münasibətlə yeni nəşr etdirdiyim “Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ensiklopediyası” kitabımdan N.Nəcəfovla bağlı məlumatları...

Mühacirət mətbuatının öyrənilməsi

QƏRƏNFİL QULİYEVA Mühacirət irsi ümumazərbaycan mədəni irsinin tərkib hissəsi olduğu kimi, mühacirət mətbuatı da bilavasitə Azərbaycan mətbuatının bir hissəsidir və bu tarixin öyrənilməsi olduqca əhəmiyyət kəsb edən vacib məsələdir. Uzun illər sovet sistemi bu mövzuda...

MÜHACİRƏT ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞI H.CAVİD YARADICILIĞI HAQQINDA

Sevil Həsənova Romantik ədəbi məktəbin görkəmli nümayəndələrindən biri də filosof şair H.Cavid olub. Onun yaradıcılığı haqqında mühacir ədəbiyyatşünasları da öz maraqlı və dəyərli fikirlərini, mülahizələrini bildiriblər. Onlardan M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə, H.Baykara, S.Təkinər və M.H.Türkəqulun fikirləri də...

Şərqin ilk qadın mətbuatı

Sadıqova Afaq XX yüzilliyin əvvəllərində dirçəliş illərini yaşayan Azərbaycanın milli mətbuatı mövcudluğunun bütün dövrlərində ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə təsir göstərən qüdrətli vasitələrdən birinə çevrildi. Milli mətbuatımız öz proq-ramına qadının ictimai həyata cəlb edilməsi kimi mühüm...

KLASSİK PUBLİSİSTİKAMIZ: DÜNƏNİN, BU GÜNÜN, SABAHIN SƏNƏT ÖRNƏYİ

Cahangir Məmmədli Azərbaycanın klassik ziyalıları xalqı öz hüquqları uğrunda mübarizəyə səsləmək, milli özünüdərk və azərbay¬can¬¬çılıq ideyalarını təbliğ etmək, imperiya basqıları¬nın ən ağır çağlarında belə əsrlərdən süzülüb gələq milli-mənəvi dəyərlər sistemini zənginləşdirmək və onu qoruyub nəsillərə...