Cəlil əfəndiyə…

Ümid Oruc II kurs tələbəsi Salam, Cəlil əfəndi. Sənə bu məktubu Şeyx Nəsrullahın yalançı vədlərinə aludə olanlar şəhərindən yazıram. Adım Ümid, dinim İslam, rolum canlı ölü, əqidəm sağlamdır (deyilənə görə). Son dəfə  “Ölülər” tamaşasına getdikdə səni və...

Neft Daşları

Kənan Ağaliyev II kurs tələbəsi Azərbaycan Respublikasının sərvətləri daim dünya ölkələrinin diqqətini özünə çəkib. Bu sərvətlərdən başlıcası, ölkənin taleyini həll edəcək qədər vacib olan neftdir. Biz də Neft Daşlarından danışacağıq. Bura şəhər tipli qəsəbədir və Bakının...

Şəhər içində şəhər: İÇƏRİŞƏHƏR

Həyat Kazımova Əyri-üyrü daşlarla döşənmiş küçələr, qonşunun divarına açılan pəncərələr, pəncərələrə mıxlanmış dəmir barmaqlıqlar, damlarda yellənən mələfələr, dar küçələri dolduran bozbaş iyi, hərdən kimisə çağıran nənələrin səsi... İçərişəhəri təxminən bu əlamətləri ilə xatırlayırlar. İlk görənləri heyrətə...

Qarabağın general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanov

Nəsiman YAQUBLU tarix elmləri doktoru Xosrov bəy Sultanov Təbrizdə və Xoy şəhərlərində olmuş, burada məskunlaşmış azərbaycanlı mühacirlərlə görüşmüşdü. Bu mühacirlərin əksəriyyəti İran administrasiyasında, yaxud orduda xidmətə başlamışdılar. Xoy şəhərində Təbrizdə olandan da çox-üç yüzə qədər mühacir ailəsi...

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi qarşısında

Şirməmməd HÜSEYNOV Neçə min illik dövlətçilik tariximizdə ilk dəfə “Azərbaycan” adlı müstəqil dövlətimizi - Xalq Cümhuriyyətini yaratmış, qısa müddətdə olsa da, şərəflə yaşatmış və dünyaya tanıtmış istiqlal mücahidlərimiz məcburi fasilə dövründə mühacirətdə nələr yazmış, nə...

İstiqlal bəyannaməsini imzalayan Həsən bəy

Qərənfil Dünyaminqızı, Əməkdar jurnalist  Parlamentə sədrliyi də ilk dəfə o edib Həsən bəy Ağayev: "Tanımaqdan əvvəl tanınmaq lazımdır. Bu yolda azəri türkləri çox zəhmət çəkmişlərdi. Biz özümüzü tanımasaydıq təbii bizi tanımazdılar və bugünkü günə qovuşa bilməzdik. Avropa...

Nəcabətli, savadlı, xeyirxah nəslin ləyaqətli davamçısı

Qərənfil Dünyaminqızı Əməkdar jurnalist “Bizim də yaşamaq, azad yaşamaq haqqımız var” deyən Xoyski erməni terrorunun qurbanı olub Xoyskilər nəcabətli, savadlı, xeyirxah ziyalıları ilə məşhur olan bir nəsil olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumət başçısı Fətəli xan Xoyski...

Millətə xidmətin salnaməsini yaradan Parlaman sədri

Qərənfil Dünyaminqızı O, həyata “dava vəkili” olaraq girib, xalqının yaddaşında “milli davanın vəkili” olaraq qaldı Şəxsiyyətləri, heç bir hakimiyyət və onun amansız "qayda-qanunlar”ı tarixdən silə bilmir. Çünki onlar tarixin şəxsiyyəti olaraq tarixi yaradır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin...

Rənglər dünyası

Vəfa Zahid qızı İnsan şəxsiyyətinin təkmilləşməsində ətraf mühitin təsiri genlə müqayisədə çox böyük hesab olunmasa da, yetərincə var. Bu həm də qarşılıqlı şəkildə baş verir. Xarakterin, dünyagörüşün, insan fəaliyyətinin formalaşmasına ictimaiyyətin təsirindən və müəyyən psixoloji...

Gözlərə nur paylayan alim-həkim

Afaq Sadıqova Uşaq vaxtlarından onu bu fikir çox narahat edirdi. Uşaqlar niyə anadan bəzən kor doğulurlar? Bu dərdi yaşayan yüzlərlə ananı düşündürən bu acı sualı, Azərbaycan Tibb İnstitutunun  göz xəstəlikləri kafedrasının müdiri, professor Ümnisə Musabəyli...