Cümhuriyyətin milli yadigarı

Könül Niftəliyeva Xalqın, millətin tarixi yaddaşı deyilən bir anlayış var. Bu anlayış öz mahiyyətində hər bir xalqın həyatında tarixən baş vermis və özünün tale yüklü olması ilə yaddaşlara çökən hadisələri nəzərdə tutur. Belə hadisə və...

Natəvan Dəmirçioğlu: " Əslində burada çox sirr var, lakin hamısını aça bilmərəm…"- MÜSAHİBƏ

Elnarə Salamova Müsahibə almaq çətin və məsuliyyətli bir işdir. Üstəlik, müsahibin həm yazıçı, həm pedaqoq, həm də jurnalistdirsə, bu məsuliyyətin yükünü üzərində daha çox hiss edirsən. Beləliklə, Xeberle.com-un  budəfəki qonağı yazıçı, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,...

Qulu Məhərrəmli Dilçilik İnstitutunun qərarına qarşı

Nəzrin RÜSTƏMOVA Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda Orfoqrafiya Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarının təlim və tərtib prinsipləri müzakirə olunub. Tədbirdə yeni “Orfoqrafiya lüğət”ində ediləcək bəzi dəyişikliklər də diqqətə çatdırılıb....

İçində Vətən, Universitet, elm sevgisi yaşadan adam: İsmayıl Məmmədov

Cahangir Məmmədli Hər kəsin ömür yolunda enişli-yoxuşlu mərhələlər olur və bəzən də enişli-yoxuşlu mərhələlər sistemində bir bəxtigətirməklik faktı da özünü göstərir. Hələ 53 il bundan qabaq Kamçatka  deyilən bir rus diyarından əsgərliyi bitirib Bakıya düşdüyüm,...

“Sevdim səni” – Həsənoğludan Pasternakadək

Cahangir Məmmədli Yazıçı, ədəbiyyatşünas, müəllim Pərvini ilk hekayələrindən və ilk kitabından tanımışam. Haçansa bədii sözə bağlı dediyim fikri bu yerdə təkrar etmək istərdim: Mən (nə qədər qəribə görünsə də) bədii əsərin sənətkarlıq ölçüsünü onun elə ilk...

Azərbaycan teleməkanında hərbi vətənpərvərlik mövzusu

Əli Hacıyev BDU Jurnalistika fakültəsi,baş müəllim Hazırda respublikamız elan olunmamış müharibəyə cəlb olunub və torpaqlarımızın bir qismi düşmən taptağı altındadır. Təbii ki, Azərbaycanın heç bir vətəndaşı bu halla razı deyil və xalqı bir ərsəyə gətirmək, onu...

Zəruri keyfiyyətlərin vəhdəti

Bakı Dövlət Universiteti jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının dosenti Ermənilərin qəddarlıq və qəsbkarlığı, özgələrinin, xüsusən biz azərbaycanlıların maddi və mənəvi sərvətlərinə riyakarlıqla, rüsvayçıcasına sahib çıxması halları ilə mütəmadi olaraq qarşılaşırıq. Həm də bütün bunlar barəsində...

"Ozan məclisi”nin sevgi ruhu

Nəsir ƏHMƏDLİ   Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlər sistemində öz siqlətinə, insanın estetik zövqünün formalaşmasındakı yerinə görə söz və musiqi ön sırada dayanır.   Ona görə də musiqi mədəniyyətimizin zənginləşməsi və bu zənginliyin qorunması millətin öhdəsinə düşən ciddi vəzifələr...