Təhsildə vətənpərvərliyin gücləndirilməsi

Vüqar Əliyev Gənclərin milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi, onlarda yüksək dövlətçilik şüurunun, mənsub olduğu millətə və dövlətə qarşı qürur hisslərinin formalaşdırılması son dərəcə əhəmiyyətli məsələdir. Gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərinin gücləndirilməsi prosesi bu və ya...

BDU-nun rektorları – “24-lər”dən birincisi

Qərənfil Dünyaminqızı 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 100 illiyi qeyd olunacaq. Bu şanlı təhsil ocağı Azərbaycan elminin inkişafında müstəsna xidmətlərə sahibdir. "Kaspi” qəzeti BDU-nun yubileyi münasibətilə, təhsil ocağının tarixi, universitetə rəhbərlik etmiş şəxslər barədə...

AZƏRBAYCAN KLASSİKLƏRİ VƏ PEŞƏ ETİKASI

Sima Rəhimova Əxlaq gerçəkliyin mənimsənilməsinin elə qiymətləndirici - imperaktiv üsuludur ki, bu üsul insanların davranışını xeyir və şərin əksliyi nöqteyi nəzərindən tənzim edir. Elm, incəsənət, əxlaq dünyanı mənimsəməyin üç usulu olub, öz spesifıkliyi üzərində bir-birini...

AZƏRBAYCAN DİLİNİN İLK ELMİ QRAMMATİKASININ ANA DİLİNDƏ NƏŞRİ HAQQINDA

Qulu MƏHƏRRƏMLİ Son günlər ölkəmizin elm və mədəniyyət həyatında baş verən ən önəmli hadisələrdən biri böyük şərqşünas alim, xalqımızın fəxri Mirzə Kazımbəyin dünya dilçilik elmində məşhur olan "Türk-tatar dilinin qrammatikası" əsərinin Azərbaycan dilində işıq üzü...

Cümhuriyyətin milli yadigarı

Könül Niftəliyeva Xalqın, millətin tarixi yaddaşı deyilən bir anlayış var. Bu anlayış öz mahiyyətində hər bir xalqın həyatında tarixən baş vermis və özünün tale yüklü olması ilə yaddaşlara çökən hadisələri nəzərdə tutur. Belə hadisə və...

BDU-da “Science via Media” layihəsinin mükafatlandırma mərsimi keçirilib

Günel İsgəndər Elmi işçi Barama İnnovasiya Mərkəzi, Azercell və PAŞA Bankın dəstəyi ilə Bakı Dövlət Universitetində tələbələrin özünü inkişaf laboratoriyası - Barama Media Mərkəzinin "Science via Media" layihəsi uğurla tamamlanıb. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən mükafatlandırma mərasimində...