DÜŞÜNMƏ VƏ İŞLƏMƏNİN YENİ ÜSULU

Aynur Nəsirova İnternetin yaranması və nəzarətsiz şəkildə sürətli inkişafı media aləminə “Şəbəkə jurnalistikası” terminini gətirdi. “Şəbəkə jurnalistikası” və ya internet jurnalistikası kompüter sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bilavasitə bağlıdır. Kompüter texnikasının insanın həyat tərzinə necə...

Jurnalistika və beynəlxalq terrorizm problemi

Akif RÜSTƏMOV Terrorizm müasir dövrdə qlobal təhlükəyə çevrilib. Hazırda dünya ictimayyəti terrordan çox əziyyət çəkir. Son illər dünyanın bir sıra Yaxın Şərq ölkələrində, habelə Qərb ölkələrində baş verən terror aktları çoxalmışdır. Qeyri-siyasi yolla hakimiyyətə gəlmək, məqsədlərinə...

“Azərbaycan qadını”: həyatına yeni baxış bucağı

Afaq Sadıqova 1923-cü ildə Azərbaycan qadınlarının həyatında mühüm bir hadisə baş verdi. Həmin ilin noyabrında Azərbaycan Qadınlar Şurasının orqanı “Şərq qadını” jurnalının ilk sayı çapdan çıxdı. Azərbaycanda və bütövlükdə müsəlman Şərqində ilk qadın jurnalının nəşrə...

“Qusar” qəzeti 23 yanvar №1-2

  Mənbə: www.gusarpress.com

“Lənkəran” qəzeti 16 yanvar №1-2

Mənbə: lenkeran-ih.gov.az  

“Qəbələ” qəzeti 01 yanvar №1-2

  Mənbə: qebele-ih.gov.az  

“Şəlalə” jurnalının nəşri tarixindən

Samir Xalidoğlu (Mirzəyev) Azərbaycan jurnalistikası tarixi xalqımızın qədim və zəngin mədəniyyət irsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. O, tariximizi dəqiq və dürüst öyrənməyin ən mötəbər qaynaqlarından biri kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki neçə-neçə nəslin fikir və düşüncəsi,...

Reklam və Azərbaycan region mediasında onun yeri

Günay Səmədqızı (Məmmədova) Kütləvi informasiya vasitələrinin ən vacib ünsürlərindən biri reklamdır. Hər hansı bir müəssisənin öz məhsullarıni daha çox satmaq məqsədilə ilk atacaqları addım məhsulun reklamıdır. Həmin məhsulların reklamını işləyib hazırlamaq üçün isə reklam agentliklərinə...

Bloq Müasir Jurnalistika Janrı Kimi

Günel İsgəndər qızı Orucəliyeva Dünyaya inteqrasiya həyatımızın bütün sferalarına təsirsiz ötüşmür. Mənfi və ya müsbət cəhətlərindən asılı olmayaraq, bu, qarşısıalınmaz və anlayışla qarşılanan bir prosesdir. Azərbaycan cəmiyyətinin müasir dünyanın çağırışlarına cavab verəcək qədər dinamik olduğunu...

MEDİA KORPORASİYALARIN FƏALİYYƏTİNDƏ İNFORMASİYA İLƏ MANİPULYASİYA PROBLEMLƏRİ

Vüqar ƏLİYEV Müasir dövrümüzdə kütləvi informasiya vasitələrinin təmərküzləşməsi və inhisara alınması prosesi yüksək sürətlə gedir. İnhisara alma – şirkətin bazarda hakim mövqe tutması prosesidir. Bəzi avtoritar rejimli ölkələrin antiinhisar qanunvericiliyinə əsasən, bütün bazarın 65%-i həcmindəki...