Metodiki vəsaitlər və tədris proqramları

[vc_row][vc_column]
 • Jurnalistika fakültəsinin qiyabi şöbəsində tədris qrafikinin yerinə yeterilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2000
 • Mehdiyev F. Publisistika nəzəriyyəsi və təcrübəsinin əsasları. Bakı, 2003
 • Rəhimova S. Jurnalist etikası. Kurs üzrə proqram. Bakı, 2005
 • Bayramov A. Azərbaycan klassik və müasir yazıçı-publisistlərinin jurnalistika yaradıcılığı təlimi. Fənn üzrə proqram. Bakı, 2007
 • Vəliyev Ş. Azərbaycan mətbuatı və tarixi gerçəklik. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Vəliyev Ş. Dövlət və KİV: Tarixi münasibətlər kontekstində. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Vəliyev Ş. Azərbaycanda söz və mətvuat azadlığı. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Məmmədov A. Azərbaycan jurnalistika məktəbləri. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Məmmədov A. Mətbuat tarixinin öyrənilməsində arxiv materiallarının istifadə metodikası. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Vəliyev Ş. Azərbaycan jurnalistikası tarixi. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Jurnalistika fakültəsinin qiyabi şöbəsində tədris qrafikinin yerinə yeterilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2008
 • Mazanlı İ. Xarici ölkələrin müasir KİV sistemi. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2008
 • Məhərrəmli Q. Televiziya jurnalistikasının əsasları. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2008
 • Vəliyev H. Xarici ölkələrin jurnalistika tarixi. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2009
 • Vəliyev H. Yeni dünya jurnalistikası. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2009
 • Babayev Z. Kütləvi informasiya vasitələri və siyasət. Metodik vəsait.
 • Mazanlı İ, Zeynalova A. “Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri”. Metodiki vəsait. Bakı, 2012
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və beynəlxalq humanitar  hüquq. Pproqram. Bakı, 2012
 • Əliyev V. Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri. Proqram. Bakı, 2012
 • Əliyev V. Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodlar. Proqram. Bakı, 2012
 • Mehdiyev M. Azərbaycan jurnalistika tarixi(1832-1920). “Bakı Universiteti nəşriyyatı”, Tədris-metodiki vəsait. Bakı, 2013
 • Əliyev V. Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri. (tədris-metodik  vəsait), Elm və təhsil.  Bakı, 2014
 • Əliyev V. Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodları. (tədris-metodik vəsait), 6,2ç.v., Bakı, 2014
 • Əliyev V., Mazanlı İ. Xarici ölkələrin müasir KİV sistemləri. 6,5 ç.v. ( tədris-metodik vəsait), Bakı, 2014
 • Мусаев A.Маркетинг и реклама в СМИ. Програм. Баку, 2015
 • Мусаев A.Литературное редактирование. Програм. Баку, 2015
 • Мусаев A.Выборочной дисциплины: Практическая работа в издательстве. Програм. Баку, 2015
 • Мусаев A.Типология книжных издаий. Издательское дело. Баку, 2015
 • Niftəliyeva K. Qəzetin tipi və informasiya siyasəti. Proqram. Bakı, 2015
 • Niftəliyeva K. Müasir Azərbaycan KİV-nin tipoloji xarakteristikası. Proqram. Bakı, 2015
 • Mehdiyev M. Dövrün qlobal problemləri Ü.Hacıbəyov publisistikasında. Seçmə fənn üzrə proqram. Bakı, 2015
 • Nəsirova A. Radio Jurnalistikası. Proqram. Bakı, 2016
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq. Tədris-metodik vəsait. Bakı Universiteti nəşriyyatı. 108 s., Bakı, 2017
 • İbrahimova P. Azərbaycanda informasiya agentliklərinin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri. Proqram. Bakı, 2017
 • İbrahimova P., İsgəndərova V. Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri. Proqram. Bakı, 2017
[/vc_column][/vc_row]